Normativ hujjatlar to'plami

I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining Toshkent shahridagi filiali huzuridagi Ilmiy darajalar beruvchi DSc.22 / 30.12.2019.T /Ped.99.01 raqamli ilmiy seminar tarkibi 05.10.02 – “ Favfqulodda xolatlarda xavfsizlik. Yong’in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi” (texnika fanlari) ixtisosligi bo’yicha;

05.10.02 – “ Favfqulodda xolatlarda xavfsizlik. Yong’in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi” (texnika fanlari) yo'nalishi bo'yicha malakaviy imtixon dasturi;

05.10.02 – “ Favfqulodda xolatlarda xavfsizlik. Yong’in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi” (texnika fanlari) yo'nalishi bo'yicha etakchi tashkilotlar ro'yxati;

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining Toshkent shahridagi filiali huzuridagi Ilmiy darajalar beruvchi DSc.22 / 30.12.2019.T /Ped.99.01 raqamli ilmiy seminar tarkibi 13.00.02 - "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (aniq va tabiiy fanlar)" (pedagogik fanlari) ixtisosligi bo’yicha;

13.00.02 - "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va uslubi (aniq va tabiiy fanlar)" (pedagogika fanlari) yo'nalishi bo'yicha malakaviy imtixon dasturi;

13.00.02 - "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va uslubi (aniq va tabiiy fanlar)" (pedagogika fanlari) yo'nalishi bo'yicha etakchi tashkilotlar ro'yxati ;

13.00.02 - "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va uslubi (aniq va tabiiy fanlar)" (pedagogika fanlari) yo'nalishi bo'yicha malakaviy imtixon qabul qilish komissiyasi tarkibi.

"Uzbekistan Research Online" raqamli platformasidagi jurnallar ro'yxati.