Ilmiy salohiyat

Filialning professor-o'qituvchilar tarkibi 63 nafar o'qituvchilarni tashkil etadi, shulardan:

professorlar, fan doktorlari - 8 kishi (12,7%);
Fan nomzodlari - 20 kishi (31,7%);
darajasiz o'qituvchilar - 35 kishi (55,6%).