Avtoreferats

1

РУЗИКУЛОВА НИГОРА ШУХРАТОВНА

13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (математика)

ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДOКТOРИ (phd) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТOРЕФЕРАТИ

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ АХБОРОТЛАР БИЛАН ИШЛАШ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

 

 

2

САИДОВА МОҲИНУР ЖОНПЎЛАТОВНА

13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (математика)

БОШЛАНҒИЧ СИНФ МАТЕМАТИКА ДАРСЛАРИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТAЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ