Umumkasbiy fanlar bo'limi

Yunusov Salohiddin Zununovich

Texnika fanlari doktori, professor, "Umumiy kasbiy fanlar" kafedrasi mudiri.

 

Контактный телефон: +99871 262-86-67
E-mail: ysz1979@mail.ru

 

Mo'minov Anvar Sultonovich

Fizika-matematika fanlar kandidati, "Umumkasbiy fanlar" bo'limining dotsenti.

 

Telefon: +99871 2625737, ichki 149.
E-mail: opd@gubkin.uz

Nadirova Nina Alekseyevna

"Umumkasbiy fanlar" b'olimining кatta o'qituvchisi

 

Telefon: +99871 2625737
E-mail: opd@gubkin.uz

Маxmudova Shaxnoza Abduvaliyevna

"Umumkasbiy fanlar" bo’limining katta o'qituvchisi

 

Контактный телефон:  +99871 262-86-67
e-mail: opd@gubkin.uz

Kuvayeva Nina Ildarovna

"Umumkasbiy fanlar" bo'limining o'qituvchisi