"Matematika va informatika" bo'limi

"Matematika va informatika" kafedrasi 23.09.2009 yil, "Filial strukturasini takomillashtirish to'g'risida" gi 221-b-son buyrug'i bilan tashkil etilgan.

Bo'lim tarkibi:


Gamkrelidze Nikolay Georgievich - fizika-matematika fanlari doktori, I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti (MTU) professori, "Matematika va informatika" bo'limi mudiri;

Jamalov Sirojiddin Zuhriddinovich - fizika-matematika fanlari doktori, professor, matematika va informatika kafedrasi mudiri o'rinbosari;

Eshmatov Bahtiyor Hasanovich - fizika-matematika fanlari nomzodi, "Matematika va informatika" bo'limi docenti;

Hodjimetov Alinazar Irismetovich - fizika-matematika fanlari doktori, katta ilmiy hodim, "Matematika va informatika" bo'limi professori;

Sattarov Ahat - fizika-matematika fanlari nomzodi, "Matematika va informatika" bo'limi docenti;

Ravilov Shavkat Mugaveevich - "Matematika va informatika" bo'limi docenti;

 

Bo'lim professor-oqituvchilari quyidagi fanlardan nazariy hamda amaliy mashgulotlar olib boradi:
- Optimal echimlarni qabul qilish usulari;
- Differencial xisob va analitik geometriya;
- Ko'p o'zgaruvchi funkciyalar va differencial tenglamalar;
- Integral va xatorlar;
- Chiziqli algebra, analitik geometriya, matematik tahlilga kirish;
- Matematik tahlil;
- Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika;
- Kompleks o'zgaruvchi funkciyalar nazariyasi va operacion xisob;
- Karrali integrallar va differencial tenglamalar;
- Matematik programmalashtirishda dasturiy ta'minot;
- Informatika;
- Ihtisodda ahborot tehnologiyalar;
- Umumiy maksadlar uchun dasturiy komplekslari;
- Ahborot tehnologiyalari. Ma'lumotlarni kayta ishlash va vizualizaciyalashtirish;
- Informatika (fakultativ);
- Informatika (Advanced Informatics - chuqurlashtirilgan informatika).

«Matematika va informatika» bo'limi kuyidagi OTM va ilmiy institutlar bilan keng hamrovli hamkorlik olib bormoqda:
1.    I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti (MTU) ning «Oliy matematika» kafedrasi;
2.    I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti (MTU) ning «Informatika» kafedrasi;
3.    I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti (MTU) ning «Amaliy matematika» kafedrasi;
4.    O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Matematika instituti;
5.    O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Mehanika va inshootlarning seysmik mustahkamligi instituti;
6.    O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Seysmologiya instituti;
7.    Baffalodagi N'yu-York davlat universiteti (AQSh);
8.    Kornel universiteti (AQSh)
9.    Toledo universiteti (AQSh)
10.  Sichuan universiteti (Hitoy)