O'zbekiston Respublikasining normativ hujjatlar to'plami:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestatsiya Komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/3-sonli "Ilmiy unvonlarni berish bo'yicha Ilmiy kengash to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida"gi qarori (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2017 yil 23 iyunda ro'yxatga olingan, ro'yxat raqami 2893);

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestatsiya Komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/4-sonli "Ilmiy unvonlarni berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida"gi qarori (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2017 yil 23 iyunda ro'yxatga olingan, ro'yxat raqami 2894);

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestatsiya Komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/5-sonli "Ilmiy unvonlarni berish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qarori (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2017 yil 23 iyunda ro'yxatga olingan, . ro'yxat raqami 2793-2);

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestatsiya Komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/6-sonli "Malaka imtihonlarini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi qarori (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2017 yil 23 iyunda ro'yxatga olingan, ro'yxat raqami 2764-1);

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestatsiya Komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/7-sonli "Ekspertlar kengashi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi qarori (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2017 yil 23 iyunda ro'yxatga olingan, ro'yxat raqami 2443-2);

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestatsiya Komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/8-sonli "Doktorlik dissertatsiyasi va dissertatsiya avtireferatini rasmiylashtirish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida”gi qarori (2017 yil 23 iyunda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida ro'yxatga olingan, ro'yxat raqami 2665-1).;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/9-sonli "Doktorlik dissertatsiyalarining ilmiy natijalarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ko'rsatmalarni tasdiqlash to'g'risida"gi qaroriga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" qarori (2017 yil 23 iyunda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan, ro'yxat raqami 2666-1).