Xronika

29 iyun 2020 yil

Dissertatsiya ishlarini himoya qilish
falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun
13.00.02 – "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (matematika)" ixtisosligi shifri bo'yicha (pedagogika fanlari)