O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YER OSTI BOYLIKLARIDAN FOYDALANISHNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI

Abdullaeva Dildora Ulugbekovna, Kirpichnikov Sergey

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YER OSTI BOYLIKLARIDAN FOYDALANISHNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI

Kalit so’zlar

Er osti boyliklaridan foydalanish, er osti boyliklari, geologik razvedka, qonunchilik, litsenziyalash, ortiqcha yo'qotishlar, foydali qazilmalar, davlat hukumati, resurslardan foydalanish, ommaviy tanlovlar, to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar.

Annotatsiya

Maqolada yer osti boyliklaridan foydalanishni huquqiy tartibga solish, litsenziyalash tizimining nomukammalligi va qonunchilikdagi mavjud bo'shliqlar haqida so'z boradi. Aniqlangan muammolar asosida O'zbekiston Respublikasida er osti boyliklaridan foydalanishni huquqiy tartibga solishni takomillashtirish va er osti boyliklaridan foydalanishni nazorat qiluvchi normativ-huquqiy hujjatlar va qonun hujjatlaridagi noaniqliklar va nomuvofiqliklar tufayli yuzaga kelgan mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ko’rsatib o’tilgan.

Foydalanilgan adabiyot

  1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi [Elektron resurs]: 1992 yil 8 dekabrda o'n ikkinchi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o'n birinchi sessiyasida qabul qilingan. - Kirish rejimi: http://constitution.uz;
  2. O'zbekiston Respublikasining 1994 yil 23 sentyabrdagi "Yer osti boyliklari to‘g‘risida" gi qonuni (O'zbekiston Respublikasining 2002 yil 13 dekabrdagi 444-II-sonli "Yer osti boyliklari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuniga o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritish haqida);
  3. "Yer qa’ri uchastkalaridan foydalanish huquqi uchun litsenziyalar berish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-649-sonli 06/07/2007 yildagi qarori.

 

pdf O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YER OSTI BOYLIKLARIDAN FOYDALANISHNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI