ANTIKORROZION BURG‘ILASH ERITMALARINI OLISHDA TEXNIK FOSFOLIPIDLI SIRT FAOL MODDALARNI QO‘LLASH

Urinov Sobir Nasilloyevich, Sagdullayeva Dilafruz Saidakbarovna, Turayev Abbosxon Sabirxanovich, Abduraximov Saidakbar Abduraxmanovich

ANTIKORROZION BURG‘ILASH ERITMALARINI OLISHDA TEXNIK FOSFOLIPIDLI SIRT FAOL MODDALARNI QO‘LLASH

Kalit so’zlar

burg‘ilash eritmasi, loy-suvli suspenziya, loyli burg‘ilash eritmasi, burg‘uning tushish chuqurligi, quduq, moylovchi va antikorrozion qo‘shimcha, korroziya, fosfolipidli sirt faol moddalar, gidrotatsiya, paxta yog‘i, triasilgliserin, госсипол, oksidlanish, yog‘li kislota.

Annotatsiya

Maqolada o‘simlik yog‘ini gidrotatsiya qilish orqali olinadigan foslopidli sirt faol moddalarni qo‘llashning asosiy jihatlari keltirilgan. Boshqa usullarda olingan sirt faol moddalar bilan solishtirilganda foslopidli sirt faol moddalarning afzalliklarini ko‘rsatadigan jadval ko‘rinishidagi tadqiqot natijalari qisqacha taqdim etilgan. Aniqlangan tadqiqot natijalariga ko‘ra katta chuqurlikdagi neft va gaz quduqlarini burg‘ilash uchun, qurilmalarni zang va boshqa asoratlardan himoya qilish maqsadida yuqorikoeffitsientli loyli burg‘ilash eritmalarini olish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Foydalanilgan adabiyot

  1. Bazarov J.T., Abduraximov S.A., Bazarov G.R. Сравнительный анализ качественных показателей хлопковых соапстоков, получаемых рафиницией масла и его мицеллы // Kimyo va kimyo texnologiyasi. – Toshkent, 2009. -№3. –B.31-33 (02.00.00 №3).
  2. Bazarov J.T., Abduraximov S.A., Bazarov G.R. Получение агрегативно-устойчивых и высокодисперсных буровых растворов из местных полиминеральных глин // O‘zbekiston neft va gaz jurnali. – Toshkent, 2009. - №1. – B.31-32 (02.00.00 №7).
  3. Toshev Sh.O., Abduraximov S.A., Adizov B.Z., Bazarov G.R. Изучение термостойкости буровых растворов, получаемых из разработанных композиций Навбахорских глин. // Universum ilimiy jurnali: Texnika fanlari. Moskva. - Moskva, 2019. -№2 (59). –B.44-48 (02.00.00 №1).
  4. Toshev Sh.O., Abduraximov S.A., Adizov B.Z. Разработка технологии получения термо- и солестойких буровых растворов из полиминеральных глинистых композиций с использованием механо-химического способа их диспергирования // O‘zbekiston neft va gaz jurnali. Toshkent. - 2019. -№1. –B.35-36 (02.00.00 №7).

 

ANTIKORROZION BURG‘ILASH ERITMALARINI OLISHDA TEXNIK FOSFOLIPIDLI SIRT FAOL MODDALARNI QO‘LLASH