Geologik va geofizik qidirish texnologiyasi bo'limining talabalarining bilimlarini nazorat qilish imkoniyatlari

 

Nazorat savollari va test biletlari

QGƠ uskunalari

Geofizik ma'lumotlarning geologik talqini

Neft va gaz konlarini geologic modellashtirish

Ishlayotgan neft va gaz konlarini geologik-geofizik modellashtirish

Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi

QGƠ

Muhandislik geologiyasi

Muhandislik geofizikasi

Neft va gaz konlarini ishlab chiqarish va yer osti gaz zaxiralarini ekspluatatsiya qilishni geologik va

geofizik nazorat qilishning intellektual tizimi

QGƠ ma'lumotlarini sharhlash (02)

Geologik qidiruv ishlari tarixi

Geofizik o'lchov vositalarini metrologik ta'minlash

Mineralogiya

Petrofizikada modellashtirish

Neft konlari geologiyasi

Geoma'lumotlarni qayta ishlash

Seysmik ma'lumotlarni qayta ishlash

Teskari dinamik seysmik vazifalar

Umumiy geologiya

Umumiy va tarixiy geologiya

Geodeziya va topografiya asoslari

Geofizika asoslari

Dala seysmik qidiruv ishlarini rejalashtirish va boshqarish

Amaliy geomexanika

Quduq seysmik qidiruvi

Yer fizikasi

Quduqlarni electromagnetic va akustik o’rganish