Buyurtma portfelini shakllantirish, bitiruvchilarning ishga taqsimlash va monitoringi bo'limi

I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti filialining (Milliy tadqiqot universiteti) buyurtma portfelini shakllantirish, bitiruvchilarning ishga taqsimlash va monitoringi bo'limi Toshkent shahrida joylashgan "

I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti (Milliy tadqiqot universiteti) Toshkent shahri Filiali (bundan buyon matnda "filial" deb yuritiladi) 2007 yil 12 yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Rossiya davlat neft va gaz universitetining filiali faoliyatini tashkil etish to'g'risida" gi PQ-564-sonli Farmoni asosida tashkil etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosarining ko'rsatmalariga muvofiq 2018 yil 1 iyundagi 14/1-1136-sonli qarori va 2018 yil 24 avgustdagi 18-2018-sonli O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining qarori, O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi 2018 yil 24 avgustdagi 22-k O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2018 yil 24 avgustdagi 122-sonli «Farmonga o'zgartirish kiritish to'g'risida» gi qarori «Oliy ta'lim muassasalarining rahbar, texnik, xizmat ko'rsatuvchi va yordamchi xodimlari uchun namunaviy kadrlarni tasdiqlash to'g'risida» gi nizomga muvofiq Vazirlar Mahkamasi tomonidan ro'yxatga olingan: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2018 yil 11 oktyabrda ro'yxatga olish raqami 2859-1 O'zR MB nomidagi Neft va gaz boshqarmasi (NIU) filialining xodimlarini optimallashtirish maqsadida. Gubkina Toshkent shahrida, shuningdek talabalar sonini hisobga olgan holda, marketing bo'limi o'zgartirildi buyurtma portfelini shakllantirish bo'limi, bitiruvchilarning ish va monitoring bo'yicha taqsimoti (bundan keyin – bo`lim deb ataladi).

I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti filialining (Milliy tadqiqot universiteti) Filiali, «O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2005 yil 30 noyabrdagi 258-sonli «Korxonalar va tashkilotlarning ehtiyoj va takliflariga qarab davlat grantlarini tayorlash, qabul qilish va tegishli ma'lumotlar bazasini yaratish asosida kadrlarni maqsadli tayyorlash bo'yicha me'yoriy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi» buyrug'i O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 28 yanvardagi 48-sonli «Ta'lim sohasida xizmat ko'rsatish va marketingni rivojlantirishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidaги» qarori,  вundan tashqari, Filial Direktori tomonidan tasdiqlangan "

I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti (Milliy tadqiqot universiteti) Toshkent shahar filiali бuyurtma portfelini shakllantirish, bitiruvchilarning ishga taqsimlash va monitoringi bo'limi hak`ida» Nizom bo`limining maqsadlari va vazifalari, huquq va majburiyatlari, shuningdek, faoliyatini tashkil etish tartibi aniqlaydi.

Buyurtma portfelini shakllantirish, bitiruvchilarning ishga taqsimlash va monitoringi bo'limi filialning strukturaviy bo`linmasi bo'lib, filial director urinbosari-ijrochi directorga hisobot beradi.

Bo`limning asosiy vazifalari:

  • Filialning malakali kadrlari uchun korxonalarning ehtiyojlarini o'rganish asosida yangi o'quv yilida qabul qilish rejasi uchun ma'lumotlar bazasini shakllantirish (davlat grantlari va to'lov-kontrakt shakli, qabul qilingan talabalar soni bo'yicha, ta'lim yo'nalishlari bo'yicha (taqsimot) va boshqalar);
  • To`lov – kontrakt asosida "mutaxassis" ("bakalavr") tayorlash bo'yicha shartnoma tuzish va Davlat granti asosida o'qiyotgan talabalar o`k`ishni tugatgandan so`ng tak`simot k`ilingan joyda eng kamida uch yil majburiy ishlab berishi to`g`risida talabalar va Filial o'rtasida ikki tomonlama bitimlar tuzish;
  • Ish faoliyati monitoringini o'tkazish, yosh mutaxassislarning malakasini va Buyurtma portfelini shakllantirish, bitiruvchilarning ishga taqsimlash va monitoringi bo'limi oshirish;
  • Bitiruvchilarni taqsimlash bo'yicha komissiyani tashkil qilish, neft va gaz sohasidagi korxona va tashkilotlarning real ehtiyojlarini hisobga olgan holda таксимот rejalarini ishlab chiqish, yakuniy natijalar va ularni umumlashtirish natijalari bo'yicha bitiruvchilarning shaxsiy kartasini yaratish;
  • Ta'lim sohasidagi bozor munosabatlarini rivojlantirish va takomillashtirish, korxonalar va tashkilotlarning yosh mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojlari asosida аник "Buyurtma portfeli" ni shakllantirish bo'yicha ishlarni olib borish;
  • Ta'lim xizmatlarini targ'ib qilish uchun axborot va reklama ko'mak tizimlarini yaratish va rivojlantirishda ishtirok etish. OAVda reklama tadbirlarini o'tkazish strategiyasini ishlab chiqish. Filialning korporativ uslubini yaratish.

Aloqa ma'lumotlari:

Manzil: 100125, Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Durmon Yuli ko'chasi, 34-uy

Telefon: +99871 262-70-02, ichki telefon raqami - 184

E-mail: marketing@gubkin.uz

Alimbekova Firuza Rustamovna

Buyurtma portfelini shakllantirish, bitiruvchilarning ishga taqsimlash va monitoringi bo'limi boshlig'i