TALABALARNING ZAMONAVIY JISMONIY TARBIYA TEXNOLOGIYALARINI INTEGRATSIYALASHUVI

Mustaev Marat Rimovich

TALABALARNING ZAMONAVIY JISMONIY TARBIYA TEXNOLOGIYALARINI INTEGRATSIYALASHUVI

Kalit so’zlar

Jismoniy madaniyat, zamonaviy texnologiyalar, mobil ilovalar, fitness trekerlari.

Annotatsiya

Ushbu maqola to'g'ridan-to'g'ri jismoniy tarbiya darslarida ishlatilishi mumkin bo'lgan mobil ilovalar va fitness-trekerlardan foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqadi. Ushbu texnologiyalardan foydalanish jismoniy tarbiya ta'limi jarayonida yangi bosqichdir.

Foydalanilgan adabiyot

  1. O'zbekiston Respublikasining me'yoriy hujjatlari loyihalarini muhokama qilish. (Elektron resurs) Relugation.gov.uz.
  2. So'rovnoma: fuqarolarning 60% sport bilan shug'ullanadi. (Elektron resurs). Gazeta.uz.
  3. Lisogor. D.S. Jismoniy madaniyat darslarida innovatsion texnologiyalar // Jahon ilmining almanaxi. 2018 yil
  4. Klimova N.K. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti misolida jismoniy faoliyatni ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ib qilish // III Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari.
  5. V. V. Xramov Jismoniy madaniyat bo'yicha elektron o'quv-uslubiy qo'llanma uchun o'quv materialini tanlash texnologiyasi 2014 yil.
  6. Averyasova Yu.O. Kondrakov G.B. Vitko S.Yu. Oliy ta'limni modernizatsiya qilish davrida jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining kasbiy va shaxsiy rivojlanishi // Jismoniy madaniyat: tarbiya, ta'lim, tarbiya. 2016 yil.

 

pdf TALABALARNING ZAMONAVIY JISMONIY TARBIYA TEXNOLOGIYALARINI INTEGRATSIYALASHUVI