TOSHDAGI TUNNEL MUSTAHKAMLIGIGA

Sh.A.Maxmudova, F.F.Adilov, R.A.Abirov

TOSHDAGI TUNNEL MUSTAHKAMLIGIGA

Kalit so’zlar

Deformatsiya, yoqinlashish burchagi, kechikish burchagi, elostoplastiklik.

Annotatsiya

Umumiy tuzilma mustaxkamligi uchun stress - boshqarish olatini tahlil qilish.

Foydalanilgan adabiyot

  1. Milovanov A.F., Samoilenko V.N. Quruq issiq iqlim uchun temir-beton konstruksiyalarni hisoblash (Quruq issiq iqlim sharoitida ishlash uchun temir-beton konstruktsiyalarni hisoblash, loyihalash va sinovdan o'tkazish). Toshkent: ToshPI, 1985. S4-6
  2. S.A. Xolmirzaev Quruq issiq iqlim sharoitida kengaytirilgan gil beton ustunlaridagi harorat o'zgarishi. "Beton va temir beton" ilmiy-texnik va ishlab chiqarish jurnali 2001 yil 2-son

 

pdf TOSHDAGI TUNNEL MUSTAHKAMLIGIGA