"Neft va gaz iqtisodiyoti" bo'linmasi

Otto Olga Edgarovna

Iqtisod fanlari nomzodi, docent, "Neft va gaz iqtisodiyoti" bo'limi mudiri

 

Aloqa telefoni:+998 71 262-70-38
e-mail: ekonomika@gubkin.uz, ottolga69@mail.ru

Yusupov Bahtier Satimovich

Tehnika fanlari nomzodi,“Neft va gaz iqtisodiyoti” bo'limi docenti

 

Aloqa telefon:+998 71 262-70-38
e-mail: ekonomika@gubkin.uz, Yusupov_b5@mail.ru

Mahmudova Gulnora Mannapovna

Iqtisod fanlari nomzodi, “Neft va gaz iqtisodiyoti” bo'limi docenti

 

Aloqa telefon:+998 71-262-70-38
E-mail: ekonomika@gubkin.uz, yayrahon@mail.ru

Uralov Akbarali Babanazarovich

Iqtisod fanlari nomzodi, "Neft va gaz iqtisodiyoti" bo'limi docenti

 

Aloqa telefoni:+998 71 262-80-03
E-mail: a.uralov@mail.ru, a.uralov@yahoo.com

Mirzahalilova Damira Salihovna

Iqtisod fanlari nomzodi, "Neft va gaz iqtisodiyoti" bo'limi docenti v.v.b.lavozimida ishlab kelmoqda.

 

Aloqa telefoni:+998 71 262-70-38
e-mail: ekonomika@gubkin.uz, damira2002u$@yahoo.com

Bobohujaev Shuhrat Ismailovich

"Neft va gaz iqtisodiyoti" bo'limi katta o'qituvchisi

 

Aloqa telefoni:+998 71 262-70-38
E-mail: bobshuh@mail.ru, bobshuh@rambler.ru

Zakirov Ravshan Bahtiyarovich

"Neft va gaz iqtisodiyoti" bo'limi  o'qituvchisi

 

Aloqa telefoni:+998 71 262-70-38
e-mail: zakirov@gmail.com

Yarkulova Ma'rifat Abdulahadovna

"Neft va gaz iqtisodiyoti" bo'limi katta o'qituvchisi

 

Aloqa telefoni:+998 71 262-70-38
E-mail: ekonomika@gubkin.uz, islamova.marifat@gmail.com

Usmanov Zakir Karimovich

"Neft va gaz iqtisodiyoti" bo'limi katta o'qituvchisi

 

Aloqa telefoni:+998 71 262-70-38
E-mail: ekonomika@gubkin,uzcom@mail.ru