"Geologiya va geofizika qidiruv tehnologiyasi" bo'limi

Ibragimov Hayotjon Rustamjon o’g’li

"Geologik va geofizik tadqiqotlar texnologiyalari" kafedrasi mudiri v.b.

Xusanov Sultonboy Tuxtaevich

Geologiya-mineralogiya fanlari doktori, "Geologik va geofizik tadqiqotlar texnologiyalari" kafedrasi professori

Akramxo'jaev Alisher Abidovich

Geologiya-mineralogiya fanlari nomzodi, "Geologik va geofizik tadqiqotlar texnologiyalari" kafedrasi dotsenti

Turabekov Nodirbek Ulugbekovich

"Geologik va geofizik tadqiqotlar texnologiyalari" kafedrasi o'qituvchisi