Matematika va informatika bo'limi

Gamkrelidze Nikolay Georgievich

Fizika-matematika fanlari doktori, I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti (MTU) filiali Matematika va informatika kafedrasi mudiri.

Eshmatov Baxtiyor Hasanovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent, "Matematika va informatika" kafedrasi mudiri o'rinbosari

Xodjimetov Alinazar Irismetovich

Fizika-matematika fanlari doktori, matematika va informatika fanlari professori

 

Telefon: +99871 262-70-28
e-mail: hodjimetov@rambler.ru, matematika@gubkin.uz

Jamalov Sirojiddin Zuxriddinovich

Fizika-matematika fanlari doktori, «Matematika va informatika» bo'limi professori.

 

Telefon: +99871 262-70-28
e-mail: siroj@mail.ru, matematika@gubkin.uz

Sattarov Axat

Fizika-matematika fanlari nomzodi, matematika va informatika kafedrasi dotsenti

 

 

Telefon: +99871 262-70-28
e-mail:  matematika@gubkin.uz

Ravilov Shavkat Mugaveevich

«Matematika va informatika» bo'limi docenti.

 

Telefon:  +99871 262-70-11
e-mail: Sh.Rawilov@gubkin.uz, matematika@gubkin.uz

 

Tadjihodjaeva Elvira Rashidovna

"Matematika va informatika" kafedrasi katta o'qituvchisi

 

Telefon:  +99871 262-70-65
e-mail: ito@gubkin.uz, matematika@gubkin.uz

Axmedova Iroda Nurmuhamedovna

"Matematika va informatika" kafedrasi o'qituvchisi

 

Telefon:  +99871  262-70-28
e-mail: iroda_akhmedova@bk.ru, matematika@gubkin.uz

Ruziev Ulugbek Shuxratovich

«Matematika va informatika» bo'limi o’qituvchisi

 

Telefon: +99871 262-70-28
e-mail: galland94@mail.ru, matematika@gubkin.uz.

Mambetsapaev Kurbaniyaz Ayniyazovich

«Matematika va informatika» bo'limi o’qituvchisi

 

Telefon: +99871 262-70-28
e-mail: mr.kurbaniyaz@mail.ru, matematika@gubkin.uz