Umumkasbiy fanlar

  • «Umumkasbiy fanlar» bo’limi «Umumkasbiy fanlar» bo’limi Filialning «Filial strukturasini takomillashtirish to’g’risidagi» 23.09.2009 yildagi № 221-p. buyrug’I bilan tashkil eti...