Bitiruvchilarni taqsimlash, yo'naltirish va ishga joylashishni monitoring qilish